splash-mobil2
coldzyme-splash-big

Lev livet utan förkylningar

ColdZyme munspray innehåller ett unikt marint enzym som bildar en skyddande barriär på slemhinnan i svalget som försvårar för förkylningsvirus att orsaka sjukdom. Med ColdZyme Munspray reducerar du risken för förkylning och förkortar sjukdomsförloppet om du redan hunnit smittas.

More...
lev-livet-utan-forkylningar

En säker och välbeprövad produkt för hela familjen

ColdZyme Munspray verkar kortvarigt lokalt och kan användas av vuxna och barn över 4 år. ColdZyme verkar lokalt, kortvarigt och på ytan av slemhinnan och interagerar inte systemiskt med kroppen.

ColdZyme Munspray är registrerad som medicinteknisk produkt klass I hos läkemedelsverket. Det verksamma enzymet är testat på drygt 300 personer i kliniska studier på olika indikationer och har inte några kända beskrivna biverkningar rapporterade. Coldzyme har närmare 8,5 miljoner använda doser via munsprayet, därför är det väl tolererat.

More...

Så här använder du ColdZyme® Munspray vid förkylningssymtom

Börja använda ColdZyme® så snart som möjligt när du upptäcker symtom på förkylning. Fortsätt användning till dess symtomen lindras. Om symtomen inte lindras inom 10 dagar från påbörjad behandling, kontakta sjukvården.

Instruktion vid förkylningssymtom:

  1. Öppna munnen och rikta munstycket mot svalget.
  2. Tryck ner pumpen och spraya 2 puffar (1 dos) varannan timme under vaken tid.
  3. Spraya en dos efter tandborstning före läggdags, för förlängt skydd till natten.
  4. Fortsätt behandlingen tills symtom lindras.
More...

Så här använder du ColdZyme® Munspray i förebyggande syfte

Om du inte har förkylningssymtom men riskerar att utsättas för förkylningsvirus, t.ex. om någon i din närhet är förkyld, kan du använda ColdZyme® i förebyggande syfte, dock inte längre än i 30 dagar.

Instruktion vid förbyggande syfte:

  1. Öppna munnen och rikta munstycket mot svalget.
  2. Tryck ner pumpen och spraya 2 puffar (1 dos) varannan timme under tiden du är exponerad för förkylningsvirus.
  3. En dos morgon och kväll rekommenderas som generellt förebyggande. Man kan med fördel använda sprayen efter tandborstning före läggdags.
More...

Så fungerar det

ColdZyme Munspray reducerar risken för att få en förkylning eller förkortar sjukdomsperioden i ett tidigt stadium av förkylningsinfektionen om du redan är drabbad. ColdZyme utövar sin effekt genom att skapa en skyddande barriär mot förkylningsvirus. Den består av glycerol som ”suger till sig”och koncentrerar förkylningsvirus till barriären samt enzymet trypsin som inaktiverar förkylningsvirus förmåga att binda in till cellerna och skyddar mot förkylning. Barriären verkar lokalt i munhåla och svalg och bryts därefter snabbt ner och inaktiveras.

More...

Upptäckten av ett läkande enzym från ishavet

På 1970-talet uppmärksammade den isländske forskaren professor Jon Bragi Bjarnason att personal i fiskrenseriet hade ovanligt hela och mjuka händer. Med tanke på att de rensade fisk borde händerna snarare varit spruckna och såriga. Fanns det något i fisken som verkade helande och läkande? Svaret var ja. Forskargruppen kunde visa att hos vissa köldanpassade marina organismer finns ett enzym med goda läkande egenskaper. Utvecklingsarbetet ledde så småningom till ett världspatent på det marina enzymet – köldanpassat trypsin – som utvinns naturligt som en biprodukt vid beredning av torsk och därför inte belastar det marina ekosystemet.

2007 grundas det svenska bioteknikbolaget Enzymatica och förvärvar globala rättigheter att utveckla och sälja produkter som innehåller det marina enzymet. Produktserien ColdZyme med det unika marina enzymet lanseras.

More...

Positiva studieresultat

En klinisk pilotstudie på 46 personer, genomförd på öron-näs-och halskliniken på Skånes Universitetssjukhus i Lund, visade att ColdZyme reducerade virusmängden till 99 procent hos de infekterade och att antalet förkylningsdagar reducerades till under hälften jämfört med gruppen som inte behandlats med ColdZyme, ett resultat som var statistiskt signifikant jämfört med placebo.

More...

Produktinformation

INNEHÅLL: Trypsin (Gadhus morhua)¹, glycerol, vatten, mentol, pH 8. Utan konserveringsmedel. Sockerfritt.

FÖRVARING: ColdZyme® Munspray CE kan förvaras i rumstemperatur.
Öppnad förpackning har 12 månaders hållbarhet.

¹Denna produkt är tillverkad och distribuerad under licens från
Zymetech Ltd, Island

Ladda ner bipacksedel (pdf)

More...

Vad är en förkylning?

Förkylning är en av de vanligast förekommande infektionssjukdomarna. Den orsakas av virus som tar sig in i slemhinnans celler i framför allt näsa, munhåla och svalg. Vanliga symtom är rinnsnuva, nästäppa och halsont. Lätt hosta och huvudvärk med feber kan också höra till symtombilden. En vanlig förkylning varar normalt färre än tio dagar och i genomsnitt får man mellan två till fyra förkylningar per år. Barn är den grupp som får flest förkylningar, 5-10 förkylningar per år, och frekvensen sjunker med åldern i takt med att immuniteten byggs upp.

De läkemedel som finns på marknaden idag behandlar endast de olika symptomen på en förkylning. ColdZyme behandlar orsaken till symptomen, det vill säga själva virusen och fungerar därför både förebyggande mot förkylning och förkortar sjukdomsförloppet om du redan är drabbad.

More...
 

Vanliga frågor

Vanliga frågor om ColdZyme® Munspray CE

1. Vilka sjukdomstillstånd kan ColdZyme® Munspray hjälpa mot?
ColdZyme Munspray är avsett att användas mot förkylning, antingen förebyggande eller för att förkorta förkylningen om insatt tidigt i sjukdomsförloppet.

2. Var får man tag på ColdZyme®?
ColdZyme finns hos samtliga apotekskedjor.

3. Hur ska man använda ColdZyme®?
Rikta munstycket mot svalget och spraya 2 puffar (1 dos) varannan timme i förebyggande syfte eller tills symtomen lindras.
Vid förebyggande användning, använd sprayen max 30 dagar i rad.
Om du har haft förkylningssymptom mer än 10 dagar – uppsök din läkare.

Observera att munsprayen inte ska inandas vid användning och inte heller användas av barn under 4 år.

4. Kan vem som helst använda ColdZyme®?
ColdZyme Munspray kan användas av alla vuxna och barn över 4 år.

5. Hur fungerar ColdZyme® Munspray?
ColdZyme Munspray reducerar risken för att få en förkylning eller förkortar sjukdomsperioden i ett tidigt stadium av förkylningsinfektionen om du redan är drabbad. ColdZyme utövar sin effekt genom att skapa en skyddande enzymbarriär på slemhinnan i munhåla och svalg. Barriären reducerar virusens förmåga att fästa på cellerna i munslemhinnan och orsaka sjukdom.

6. Är ColdZyme® ett läkemedel?
Nej, ColdZyme är en medicinteknisk produkt som utövar sin effekt genom att skapa en barriär som i motsats till läkemedel inte har någon farmakologisk, metabol eller immunologisk effekt. ColdZyme har ingen interaktion eller systemisk påverkan på kroppen i övrigt.

More...