coldzyme-splash-small-v4
coldzyme-splash-big-v4

Lev livet utan förkylningar

ColdZyme® Munspray är unikt eftersom det verkar mot orsaken till förkylningen – själva förkylningsviruset. ColdZyme® Munspray är enkel att använda och verkar genom att bilda en skyddande barriär på slemhinnan i svalget som försvårar för förkylningsvirus att orsaka sjukdom. Med ColdZyme® Munspray reducerar man risken för förkylning och kan förkorta sjukdomsförloppet om man börjar doseringen i ett tidigt stadium av infektionen.

More...
lev-livet-utan-forkylningar

En vältolererad produkt för hela familjen

ColdZyme® Munspray är en CE-märkt medicinteknisk produkt.

ColdZyme® har endast en lokal, tillfällig verkan på ytan av slemhinnan och kan användas av vuxna och barn över 4 år. Produkten har använts i närmare 10 miljoner doser. Funktion och säkerhet styrks av kliniska studier och kundundersökningar.

More...

Så här använder du ColdZyme® Munspray vid förkylningssymtom

Börja använda ColdZyme® så snart du upptäcker symtom på förkylning. Fortsätt till dess symtomen lindras.

Instruktion vid förkylningssymtom:

  1. Öppna munnen och rikta munstycket mot svalget.
  2. Tryck ner pumpen och spraya 2 puffar (1 dos) varannan timme upp till 6 gånger dagligen.
More...

Så här använder du ColdZyme® Munspray i förebyggande syfte

Om du inte har förkylningssymtom men riskerar att utsättas för förkylningsvirus, t.ex. om någon i din närhet är förkyld, kan du använda ColdZyme® i förebyggande syfte.

Instruktion vid förbyggande syfte:

  1. Öppna munnen och rikta munstycket mot svalget.
  2. Tryck ner pumpen och spraya 2 puffar (1 dos) varannan timme upp till 6 gånger dagligen under tiden du är exponerad för förkylningsvirus.
More...

Så fungerar ColdZyme® Munspray

• ColdZyme® Munspray är unikt, det verkar mot orsaken till förkylningen, själva förkylningsvirusen. ColdZyme® Munspray är lätt att använda och verkar omedelbart genom att bilda en skyddande barriär.

• ColdZyme® Munspray reducerar risken för förkylning och kan förkorta sjukdomsförloppet om den används i ett tidigt stadium av infektionen.

• ColdZyme® Munspray används i munhåla och svalg där förkylningsvirus får fäste och förökar sig. ColdZyme® Munspray bildar en skyddande barriär på slemhinnan. Barriären fungerar osmotiskt mot förkylningsvirus och fångar in dem och förhindrar att de infekterar celler, så att kroppen kan göra sig av med dem på naturlig väg.

More...

Upptäckten av ett läkande enzym från ishavet

På 1970-talet uppmärksammade den isländske forskaren professor Jon Bragi Bjarnason att personal i fiskrenseriet hade ovanligt hela och mjuka händer. Med tanke på att de rensade fisk borde händerna snarare varit spruckna och såriga. Fanns det något i fisken som verkade helande och läkande? Svaret var ja. Forskargruppen kunde visa att hos vissa köldanpassade marina organismer finns ett enzym med goda läkande egenskaper. Utvecklingsarbetet ledde så småningom till ett världspatent på det marina enzymet köldanpassat trypsin. Enzymet utvinns som en biprodukt vid beredning av torsk och belastar därför inte det marina ekosystemet.

2007 grundas det svenska bioteknikbolaget Enzymatica och förvärvar globala rättigheter att utveckla och sälja produkter som innehåller det marina enzymet.

More...

ColdZyme® Munspray reducerar virusmängden och halverar förkylningsdagarna

En klinisk pilotstudie på 46 personer, genomförd på öron-näs-och halskliniken på Skånes Universitetssjukhus i Lund, visade att ColdZyme® Munspray reducerade virusmängden till 99 procent hos de infekterade och att antalet förkylningsdagar reducerades till under hälften jämfört med gruppen som inte behandlats med ColdZyme® Munspray, ett resultat som var statistiskt signifikant jämfört med placebo.

More...

Produktinformation

INNEHÅLL: Glycerol, vatten torsktrypsin¹, etanol (<1%), kalciumklorid, trometanol och mentol. Fri från socker och konserveringsmedel.

FÖRVARING: ColdZyme® Munspray skall förvaras vid max 25°C. Oöppnad/öppnad förpackning har 2 års hållbarhet, dock längst till utgångsdatumet som står på produktetiketten och förpackningen.

¹Denna produkt är tillverkad och distribuerad under licens från
Zymetech Ltd, Island

Ladda ner bipacksedel (pdf)

More...

Vad är en förkylning?

Förkylning är en av de vanligast förekommande infektionssjukdomarna. Den orsakas av virus som tar sig in i slemhinnans celler i framför allt näsa, munhåla och svalg. Vanliga symtom är rinnsnuva, nästäppa och halsont. Lätt hosta och huvudvärk med feber kan också höra till symtombilden. En vanlig förkylning varar normalt färre än tio dagar och i genomsnitt får man mellan två till fyra förkylningar per år. Barn är den grupp som får flest förkylningar, 5-10 förkylningar per år, och frekvensen sjunker med åldern.

More...
 

Vanliga frågor

Vanliga frågor om ColdZyme® Munspray CE

1. Vilka sjukdomstillstånd kan ColdZyme® Munspray hjälpa mot?
ColdZyme® Munspray är avsett att användas mot förkylning, antingen förebyggande genom att man reducerar risken för att få en förkylning, eller så kan man förkorta förkylningen om insatt tidigt i sjukdomsförloppet.

2. Var får man tag på ColdZyme®?
ColdZyme® finns hos samtliga apotekskedjor.

3. Hur ska man använda ColdZyme®?
Rikta munstycket mot svalget och spraya 2 puffar (1 dos) varannan timme i förebyggande syfte eller tills symtomen lindras.
Vid förebyggande användning, använd sprayen max 30 dagar i rad.

4. Kan vem som helst använda ColdZyme®?
ColdZyme® Munspray kan användas av vuxna och barn över 4 år om man inte är överkänslig mot någon av ingredienserna.

5. Hur fungerar ColdZyme® Munspray?
ColdZyme® Munspray reducerar risken för att få en förkylning eller så kan man förkorta sjukdomsperioden i ett tidigt stadium av förkylningsinfektionen om man redan är drabbad. ColdZyme® utövar sin effekt genom att skapa en skyddande barriär på slemhinnan i munhåla och svalg. Barriären reducerar virusens förmåga att fästa på cellerna i munslemhinnan och orsaka sjukdom.

6. Är ColdZyme® ett läkemedel?
Nej, ColdZyme® Munspray är en CE-märkt medicinteknisk produkt, som kan utöva sin effekt genom att skapa en tillfällig, lokal, skyddande barriär på ytan av slemhinnan i munhåla och svalg. I motsats till läkemedel har produkten därför inte någon farmakologisk, metabol eller immunologisk effekt.

More...

Kontakta oss

e-post: info@coldzyme.se

Press, media och investor relations

Enzymatica AB
e-post: info@enzymatica.se

Här hittar du de senaste
nyheterna från Enzymatica