coldzyme-splash-mobil-v3
coldzyme-splash-big-v3

Lev livet utan förkylningar

ColdZyme Munspray innehåller ett unikt marint enzym som hjälper till att skapa en skyddande barriär på slemhinnan i svalget och försvårar för förkylningsvirus att orsaka sjukdom. Med ColdZyme Munspray reducerar man risken för förkylning och man kan förkorta sjukdomsförloppet om man börjar doseringen i ett tidigt stadium av infektionen.

More...
lev-livet-utan-forkylningar

En vältolererad produkt för hela familjen

ColdZyme Munspray CE är en medicinteknisk produkt.

ColdZyme har endast en lokal, tillfällig verkan på ytan av slemhinnan och kan användas av vuxna och barn över 4 år. Produkten har använts i närmare 8,5 miljoner doser. Funktion och säkerhet styrks av användarstudier och kundundersökningar.

More...

Så här använder du ColdZyme® Munspray vid förkylningssymtom

Börja använda ColdZyme® så snart som möjligt när du upptäcker symtom på förkylning. Fortsätt användning till dess symtomen lindras. Om symtomen inte lindras inom 10 dagar från påbörjad behandling, kontakta sjukvården.

Instruktion vid förkylningssymtom:

  1. Öppna munnen och rikta munstycket mot svalget.
  2. Tryck ner pumpen och spraya 2 puffar (1 dos) varannan timme under vaken tid.
  3. Fortsätt behandlingen tills symtom lindras.
More...

Så här använder du ColdZyme® Munspray i förebyggande syfte

Om du inte har förkylningssymtom men riskerar att utsättas för förkylningsvirus, t.ex. om någon i din närhet är förkyld, kan du använda ColdZyme® i förebyggande syfte, dock inte längre än i 30 dagar.

Instruktion vid förbyggande syfte:

  1. Öppna munnen och rikta munstycket mot svalget.
  2. Tryck ner pumpen och spraya 2 puffar (1 dos) varannan timme under tiden du är exponerad för förkylningsvirus.
  3. En dos morgon och kväll rekommenderas som generellt förebyggande.
More...

Så fungerar det

ColdZyme kan utöva sin effekt genom att skapa en skyddande barriär mot förkylningsvirus. Barriären består av glycerol som ”suger till sig” och koncentrerar förkylningsvirus samt enzymet som kan reducera virusens förmåga att fästa på cellerna i munslemhinnan och orsaka sjukdom. Barriären verkar lokalt i munhåla och svalg och bryts därefter snabbt ner.

More...

Upptäckten av ett läkande enzym från ishavet

På 1970-talet uppmärksammade den isländske forskaren professor Jon Bragi Bjarnason att personal i fiskrenseriet hade ovanligt hela och mjuka händer. Med tanke på att de rensade fisk borde händerna snarare varit spruckna och såriga. Fanns det något i fisken som verkade helande och läkande? Svaret var ja. Forskargruppen kunde visa att hos vissa köldanpassade marina organismer finns ett enzym med goda läkande egenskaper. Utvecklingsarbetet ledde så småningom till ett världspatent på det marina enzymet – köldanpassat trypsin – som utvinns naturligt som en biprodukt vid beredning av torsk och därför inte belastar det marina ekosystemet.

2007 grundas det svenska bioteknikbolaget Enzymatica och förvärvar globala rättigheter att utveckla och sälja produkter som innehåller det marina enzymet.

More...

Positiva studieresultat

En klinisk pilotstudie på 46 personer, genomförd på öron-näs-och halskliniken på Skånes Universitetssjukhus i Lund, visade att ColdZyme Munspray reducerade virusmängden till 99 procent hos de infekterade och att antalet förkylningsdagar reducerades till under hälften jämfört med gruppen som inte behandlats med ColdZyme Munspray, ett resultat som var statistiskt signifikant jämfört med placebo.

More...

Produktinformation

INNEHÅLL: Trypsin (Gadhus morhua)¹, glycerol, vatten, mentol, pH 8. Utan konserveringsmedel. Sockerfritt.

FÖRVARING: ColdZyme® Munspray CE kan förvaras i rumstemperatur.
Öppnad förpackning har 12 månaders hållbarhet.

¹Denna produkt är tillverkad och distribuerad under licens från
Zymetech Ltd, Island

 

More...

Vad är en förkylning?

Förkylning är en av de vanligast förekommande infektionssjukdomarna. Den orsakas av virus som tar sig in i slemhinnans celler i framför allt näsa, munhåla och svalg. Vanliga symtom är rinnsnuva, nästäppa och halsont. Lätt hosta och huvudvärk med feber kan också höra till symtombilden. En vanlig förkylning varar normalt färre än tio dagar och i genomsnitt får man mellan två till fyra förkylningar per år. Barn är den grupp som får flest förkylningar, 5-10 förkylningar per år, och frekvensen sjunker med åldern i takt med att immuniteten byggs upp.

De produkter som finns på marknaden idag behandlar endast de olika symptomen på en förkylning. ColdZyme Munspray är en medicinteknikprodukt som skapar en lokal beskyddande barriär som verkar mot orsaken till symptomen, det vill säga själva virusen och kan därför fungera förebyggande mot förkylning och kan förkorta sjukdomsförloppet om du börjar dosera i ett tidigt stadium av infektionen.

More...
 

Vanliga frågor

Vanliga frågor om ColdZyme® Munspray CE

1. Vilka sjukdomstillstånd kan ColdZyme® Munspray hjälpa mot?
ColdZyme Munspray är avsett att användas mot förkylning, antingen förebyggande genom att man kan reducera risken för att få en förkylning, eller kan man förkorta förkylningen om insatt tidigt i sjukdomsförloppet.

2. Var får man tag på ColdZyme®?
ColdZyme finns hos samtliga apotekskedjor.

3. Hur ska man använda ColdZyme®?
Rikta munstycket mot svalget och spraya 2 puffar (1 dos) varannan timme i förebyggande syfte eller tills symtomen lindras.
Vid förebyggande användning, använd sprayen max 30 dagar i rad.
Om du har haft förkylningssymptom mer än 10 dagar – uppsök din läkare.

Observera att munsprayen inte ska inandas vid användning och inte användas av barn under 4 år.

4. Kan vem som helst använda ColdZyme®?
ColdZyme Munspray kan användas av vuxna och barn över 4 år om man inte är överkänslig mot någon av ingredienserna.

5. Hur fungerar ColdZyme® Munspray?
ColdZyme Munspray kan reducera risken för att få en förkylning eller kan man förkorta sjukdomsperioden i ett tidigt stadium av förkylningsinfektionen om man redan är drabbad. ColdZyme utövar sin effekt genom att skapa en skyddande barriär på slemhinnan i munhåla och svalg. Barriären kan reducera virusens förmåga att fästa på cellerna i munslemhinnan och orsaka sjukdom.

6. Är ColdZyme® ett läkemedel?
Nej, ColdZyme Munspray CE är en medicinteknisk produkt, som kan utöva sin effekt genom att skapa en tillfällig, lokal, skyddande barriär på ytan av slemhinnan i munhåla och svalg. I motsats till läkemedel har produkten därför inte någon farmakologisk, metabol eller immunologisk effekt. ColdZyme har ingen systemisk påverkan på kroppen.

More...

Kontakta oss

e-post: info@coldzyme.se

Press, media och investor relations

Enzymatica AB
e-post: info@enzymatica.se

Här hittar du de senaste
nyheterna från Enzymatica