ColdZyme® mot förkylning


ColdZyme® är unikt eftersom det verkar mot orsaken till förkylningen – själva förkylningsviruset. ColdZyme® är enkel att använda och verkar genom att bilda en skyddande barriär på slemhinnan i svalget som försvårar för förkylningsvirus att orsaka sjukdom. Med ColdZyme® reducerar man risken för förkylning och kan förkorta sjukdomsförloppet om man börjar doseringen i ett tidigt stadium av infektionen.


Jonas Colting
berättar om hur han använder ColdZyme®


Triatleten, entreprenören, författaren, debattören, och hälsokonnässören Jonas Colting ger sin syn på aktuella frågor inom träning, hälsa, kost och livsstil.


Till avsnitten

Ewerlöf & Månström
i stolt samarbete med ColdZyme®


Ewerlöf & Månström är en podd om löpningen och livet. Programledare är Malin Ewerlöf, en av Sveriges mest framgångsrika löpare genom tiderna, och Petra Månström, den före detta antilöparen som av en slump blev anmäld till Stockholm Marathon 2010 och blev frälst på löpning på vägen dit.


Till avsnitten

ColdZyme® 7ml


ColdZyme® 7ml är samma suveräna produkt som ColdZyme®, dvs den kan förebygga/förkorta förkylning, men ColdZyme® 7ml är en mindre förpackning anpassad för den som vill prova ColdZyme®, antingen genom att behandla vid 1:a symptom eller genom att förebygga då man riskerar bli förkyld.

VID SYMPTOM: Är du på väg/på resa och känner första symptomen på att en förkylning är på gång, då är ColdZyme® 7ml utformad för dig, spraya 2 gånger (= 1 dos) vid första symptom (halsont, sjukdomskänsla eller irriterad hals) varannan timme tills symptomen upphör (max 6 doser per dygn).

FÖREBYGGANDE: Tränar du inför ett motionslopp, skall du på studentskiva eller ser du framemot ett bröllop? Oavsett, ColdZyme® 7ml är framtagen så att du kan förebygga förkylning inför det tillfälle du inte vill missa. Om du riskerar att bli förkyld (exempelvis om någon i din närhet är förkyld, i kollektivtrafiken, på flygplan, folksamlingar). Spraya 2 gånger (= 1 dos), upprepa varannan timme så länge du är “riskexponerad” (max 6 doser per dygn).


ColdZyme® - OneCold
ColdZyme® - För hela familjen

En vältolererad produkt för hela familjen


ColdZyme® är en CE-märkt medicinteknisk produkt.

ColdZyme® har en lokal, tillfällig verkan på ytan av slemhinnan och kan användas av vuxna och barn över 4 år. Produkten har använts i närmare 50 miljoner doser sedan 2013, sålt i över 11 länder. Funktion och säkerhet styrks av kliniska studier och kundundersökningar.

Så här använder du ColdZyme® vid förkylningssymtom


Börja använda ColdZyme® så snart du upptäcker symptom på förkylning (exempelvis: halsont, sjukdomskänsla eller irriterad hals). Fortsätt till dess symtomen lindras.

Instruktion vid förkylningssymtom:
 • Öppna munnen och rikta munstycket mot svalget.

 • Tryck ner pumpen och spraya 2 gånger (1 dos) varannan timme upp till 6 gånger dagligen.


  ColdZyme® - Hur du använder
  Image

  Så här använder du ColdZyme® i förebyggande syfte


  Om du inte har förkylningssymtom men riskerar att utsättas för förkylningsvirus, t.ex. om någon i din närhet är förkyld, kan du använda ColdZyme® i förebyggande syfte.

  Instruktion vid användning i förebyggande syfte:
  • Öppna munnen och rikta munstycket mot svalget.

  • Tryck ner pumpen och spraya 2 gånger (1 dos) varannan timme upp till 6 gånger dagligen under tiden du är exponerad för förkylningsvirus.

  Så fungerar ColdZyme®


  • ColdZyme® är unikt, det verkar mot orsaken till förkylningen, själva förkylningsvirusen. ColdZyme® är lätt att använda och verkar omedelbart genom att bilda en skyddande barriär.

  • ColdZyme® reducerar risken för förkylning och kan förkorta sjukdomsförloppet om den används i ett tidigt stadium av infektionen.

  • ColdZyme® används i munhåla och svalg där förkylningsvirus får fäste och förökar sig. ColdZyme® bildar en skyddande barriär på slemhinnan. Barriären fungerar osmotiskt mot förkylningsvirus och fångar in dem och förhindrar att de infekterar celler, så att kroppen kan göra sig av med dem på naturlig väg.


  ColdZyme® - Så fungerar den
  ColdZyme® - Upptäkten

  Upptäckten av ett skyddande enzym från ishavet


  På 1970-talet uppmärksammade den isländske forskaren professor Jon Bragi Bjarnason att personal i fiskrenseriet hade ovanligt hela och mjuka händer. Med tanke på att de rensade fisk borde händerna snarare varit spruckna och såriga. Fanns det något i fisken som verkade skyddande? Svaret var ja. Forskargruppen kunde visa att hos vissa köldanpassade marina organismer finns ett enzym med goda skyddande egenskaper. Utvecklingsarbetet ledde så småningom till ett världspatent på det marina enzymet köldanpassat trypsin. Enzymet utvinns som en biprodukt vid beredning av torsk och belastar därför inte det marina ekosystemet.

  2007 grundas det svenska bioteknikbolaget Enzymatica som förvärvar globala rättigheter att utveckla och sälja produkter som innehåller det marina enzymet.

  ColdZyme® reducerar virusmängden och halverar förkylningsdagarna¹


  COLDPREV är en dubbelblind, placebokontrollerad studie där 46 friska frivilliga personer infekterats med förkylningsvirus (rhinovirus 16). Hälften av deltagarna behandlades med ColdZyme® och hälften med placebo. Analysen och grafen är baserad på det antal personer där vi kunnat bekräfta att man infekterats av viruset alternativt de som uppvisat symptom. I studien sågs en statistiskt signifikant effekt för ColdZyme®, dvs en skillnad mellan ColdZyme® och placebo avseende reduktion av mängden förkylningsvirus i halsen (-99%) och reduktion av antalet förkylningsdagar (-54%), vilket motsvarar -3,5 dagar.

  ¹ Clarsund et al, Common cold prophylaxis using ColdZyme Mouth Spray, Congress of the Nordic Association of Otolaryngology Copenhagen 2014.

  ColdZyme® - Chart

  Full Article

  COLDPREV – A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Pilot Clinical Study on ColdZyme® Mouth Spray against Rhinovirus-Induced Common Cold. Oct 2017

  Full Article: Oct 2017

  COLDPREV (en dubbelblind, placebokontrollerad studie med friska frivilliga som inokulerades (infekterades) med ett förkylningsvirus, som visar reduktion av virusmängden (med över 99%) samt förkortande av antalet förkylningsdagar med över hälften (54%), båda resultaten är statistiskt signifikanta i jämförelse med placebo

  Läs mer!

  Dokumentation v3


  Article

  A medical device forming a protective barrier that deactivates four major common cold viruses (Rhinovirus type 1A and type 42, Seasonal Flu virus (H3N2), Respiratory Syncytial Virus, Adenovirus type 2). Nov 2017

  Article: Oct 2017

  En in-vitro studie genomförd av ett oberoende, ackrediterat och certifierat laboratorium, (Microbac). Studiens visar att ColdZyme har förmåga att oskadliggöra majoriteten av de vanligaste förkylningsvirusen (Rhinovirus, Influensavirus, Respiratory Syncytial virus, Adenovirus) som orsakar förkylning hos människor.

  Läs mer!

  Article

  Evaluation of ColdZyme Mouth Spray against common cold in preschool staff. Oct 2017  Article: Oct 2017

  En observationsstudie med egenkontroll hos förskolepersonal. Antalet sjukdagar pga förkylning minskade från 7,4 till 4,1 dagar, under en 6 månaders period jämfört med historiska data, skillnaden var statistiskt signifikant.
  Läs mer!

  Dokumentation


  Poster/Abstrakt: Does ColdZyme reduce upper respiratory tract infection (URTI) in endurance athletes, 3rd European Otolaryngology-ENT Surgery Conf, Oct 2018, London, UK

  En prospektiv randomiserad observationsstudie utförd på University of Kent, med elitidrottare som håller på med uthållighetssporter som triathlon, maraton och cykling. Elitidrottare som använt ColdZyme och följt användarinstruktionerna uppnådde ett statistiskt signifikant bättre resultat med endast 7,1 dagars förkylning (p<0,038) jämfört med kontrollgruppen, som hade 11 dagars förkylning.

  Läs mer Ladda ner (pdf)

  ColdZyme® Munspray

  Full Article: COLDPREV – A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Pilot Clinical Study on ColdZyme® Mouth Spray against Rhinovirus-Induced Common Cold. Oct 2017

  COLDPREV (en dubbelblind, placebokontrollerad studie med friska frivilliga som inokulerades (infekterades) med ett förkylningsvirus, som visar reduktion av virusmängden (med över 99%) samt förkortande av antalet förkylningsdagar med över hälften (54%), båda resultaten är statistiskt signifikanta i jämförelse med placebo.

  Läs mer Ladda ner (pdf)

  ColdZyme® Munspray - COLDPREV

  Article: A medical device forming a protective barrier that deactivates four major common cold viruses (Rhinovirus type 1A and type 42, Seasonal Flu virus (H3N2), Respiratory Syncytial Virus, Adenovirus type 2). Nov 2017

  En in-vitro studie genomförd av ett oberoende, ackrediterat och certifierat laboratorium, Microbac. Studiens visar att ColdZyme har förmåga att oskadliggöra majoriteten av de vanligaste förkylningsvirusen (Rhinovirus, influensavirus, Respiratory Syncytial virus, adenovirus) som orsakar förkylning hos människor. In-vitrostudien bygger på standardiserade och validerade metoder utvecklade för att efterlikna miljön in-vivo i mun och svalg, där virus får fäste, invaderar cellerna och orsakar förkylningen.

  Ladda ner (pdf)

  ColdZyme® Munspray - Protective barrier

  Article: Evaluation of ColdZyme Mouth Spray against common cold in preschool staff. Oct 2017

  En observationsstudie med egenkontroll hos förskolepersonal. Antalet sjukdagar pga förkylning minskade från 7,4 till 4,1 dagar, under en 6 månaders period, jämfört med historiska data. Skillnaden var statistiskt signifikant.

  Läs mer Ladda ner (pdf)

  ColdZyme® Munspray - Preschool staff

  Abstract: Prevention of upper respiratory tract infection among elderly care personnel and residents at a nursing home. Dec 2016

  En observationsstudie med egenkontroll hos personal på äldreboende. Antalet sjukdagar pga förkylning minskade från 5,2 till 3,7 dagar under en 5 månaders period jämfört med historiska data var statistiskt signifikant. 63% av dem som ändå fick en förkylning, upplevde den som mildare än tidigare obehandlade förkylningar.

  Läs mer Ladda ner (pdf)

  ColdZyme® Munspray - Elderly care personnel

  Article: Prevention of common colds among elite athletes teams using ColdZyme Mouth Spray. June 2017

  En observationsstudie med egenkontroll hos elitidrottare. 3 olika elitidrottslag studerades (Ishockey, Handboll & Skidskyttar). Antalet sjukdagar pga förkylning minskade mellan 51% (Skidskytteteam) upp till 67% (Ishockeylag) , skillnaden var statistiskt signifikant jämfört med historiska data. För handbollslaget saknades historiska data men 75% av dem som fick en förkylning, upplevde dem som mildare än tidigare obehandlade förkylningar.

  Läs mer Ladda ner (pdf)

  ColdZyme® Munspray - Elite athletes

  Patient-case report: Evaluation of ColdZyme® Mouth Spray on prevention of upper respiratory tract infection(s) in a CVID-patient: a case report. Nov 2016

  Patientfallsstudie på ung person med primär immunbrist. ColdZyme reducerade förkylningar samt även sekundära mikrobiella och fungurala infektioner i munhåla och svalg.

  Läs mer Ladda ner (pdf)

  ColdZyme® Munspray - CVID-patient

  Review article: Cold-Adapted Proteases as an Emerging Class of Therapeutics. Jun 2013

  Översiktsartikel om enzymet köld-anpassat trypsin (ingående i ColdZyme), samt dess möjliga terapeutiska användning.

  Ladda ner (pdf)

  ColdZyme® Munspray - Terapeutisk användning

  Review article: Potential Use of Atlantic Cod Trypsin in Biomedicine. Jan 2013

  Översiktsartikel om köld-anpassat trypsin och dess applikationer inom biomedicin.

  Ladda ner (pdf)

  ColdZyme® Munspray - Applikationer inom biomedicin
  ColdZyme® Munspray - Förpackning

  Produktinformation

  INNEHÅLL: Glycerol, vatten, torsktrypsin¹, etanol (<1%), kalciumklorid, trometamol och mentol. Fri från socker och konserveringsmedel.


  FÖRVARING: ColdZyme® skall förvaras vid max 25°C. Utgångsdatumet på produktetiketten och på förpackningen gäller för oöppnad samt öppnad förpackning. Hållbarheten är 36 månader från produktionstillfället.

  ¹Denna produkt är tillverkad och distribuerad under licens från Zymetech Ltd, Island
  ColdZyme® Munspray - Vad är en förkylning

  Vad är en förkylning?


  Förkylning är en av de vanligast förekommande infektionssjukdomarna. Den orsakas av virus som tar sig in i slemhinnans celler i framför allt näsa, munhåla och svalg. Vanliga symtom är rinnsnuva, nästäppa och halsont. Lätt hosta och huvudvärk med feber kan också höra till symtombilden. En vanlig förkylning varar normalt färre än tio dagar och i genomsnitt får man mellan två till fyra förkylningar per år. Barn är den grupp som får flest förkylningar, 5-10 förkylningar per år.


  Här köper du ColdZyme®


  Återförsäljare

  ColdZyme® finns på apotek och i hälsofackhandeln.
  Här hittar du våra återförsäljare:


  Vanliga frågor


  Vanliga frågor om ColdZyme®
  ColdZyme® Munspray - Förpackning

  1. Vilka sjukdomstillstånd kan ColdZyme® hjälpa mot?
  ColdZyme® är avsett att användas mot förkylning, antingen förebyggande genom att man reducerar risken för att få en förkylning, eller för att förkorta förkylningen om insatt tidigt i sjukdomsförloppet.

  2. Var får man tag på ColdZyme®?
  ColdZyme® finns hos samtliga apotekskedjor.

  3. Hur ska man använda ColdZyme®?
  Rikta munstycket mot svalget och spraya 2 gånger (1 dos) varannan timme i förebyggande syfte eller tills symtomen lindras.
  Vid förebyggande användning, använd sprayen max 30 dagar i rad.

  4. Kan vem som helst använda ColdZyme®?
  ColdZyme® Munspray kan användas av vuxna och barn över 4 år om man inte är överkänslig/allergisk mot någon av ingredienserna.

  5. Hur fungerar ColdZyme® Munspray?
  ColdZyme® reducerar risken för att få en förkylning eller så kan man förkorta sjukdomsperioden i ett tidigt stadium av förkylningsinfektionen om man redan är drabbad. ColdZyme® utövar sin effekt genom att skapa en skyddande barriär på slemhinnan i munhåla och svalg. Barriären reducerar virusens förmåga att fästa på cellerna i munslemhinnan och orsaka sjukdom.

  6. Är ColdZyme® ett läkemedel?
  Nej, ColdZyme® är en CE-märkt medicinteknisk produkt, som kan utöva sin effekt genom att skapa en tillfällig, lokal, skyddande barriär på ytan av slemhinnan i munhåla och svalg. I motsats till läkemedel har produkten därför inte någon farmakologisk, metabolisk eller immunologisk effekt.

  7. Kan ColdZyme® användas vid graviditet och amning?
  Inga kliniska studier har utförts på användningen av ColdZyme® vid graviditet och amning, rådfråga därför alltid läkare före användning.

  Försiktighetsåtgärder


  • Använd inte ColdZyme® om du är överkänslig eller allergisk mot någon av ingredienserna.
  • Andas inte in samtidigt som du sprayar eftersom detta kan orsaka kortvariga astmaliknande symtom, som hosta och heshet.
  • Kontakta läkare om du har hög feber eller om dina symtom är värre än vid en vanlig förkylning. Dessa symtom kan bero på något annat.
  • Används högst i 30 dagar i följd.
  • Förvaras utom räckhåll för barn, för att förhindra olyckor med små delar.

  Kontakta oss


  Press, media och investor relations


  Enzymatica AB
  e-post: info@enzymatica.com

  Här hittar du de senaste
  nyheterna från Enzymatica


  Följ oss på myNewsDesk